Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη
και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων

2η συνάντηση INNOVEXPO

Στις 6 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ συνάντηση για το INNOVEXPO, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των δύο εταίρων του έργου.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της οπτικής ταυτότητας και του website του έργου, καθώς και στις προτεινόμενες προωθητικές και επικοινωνιακές ενέργειες και δράσεις για την αποτελεσματική διάχυση και δημοσιότητα του INNOVEXPO.

Επιπρόσθετα, υποδείχθηκαν και φωτογραφήθηκαν οι αίθουσες του Μουσείου Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, όπου θα φιλοξενηθεί στην τελική φάση του έργου η διαδραστική έκθεση για την ελληνική μυθολογία που θα δημιουργηθεί πιλοτικά στο πλαίσιο του INNOVEXPO.