Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη
και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων

3η συνάντηση INNOVEXPO

Μία εφ’ όλης της ύλης, διήμερη συνάντηση για το INNOVEXPO πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 5 και 6 Απριλίου 2019, αυτή τη φορά στα γραφεία της TETRAGON στη Θεσσαλονίκη, με παρόντες αρκετούς εκπροσώπους και από τους δύο εταίρους του έργου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας, συζητήθηκαν διεξοδικότατα ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση και τη διάχυση του έργου, ενώ ακολούθησαν η αναλυτική παρουσίαση και ο απολογισμός των εργασιών και των τεσσάρων παραδοτέων που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 1. Στη συνέχεια, η συζήτηση αφιερώθηκε στην πορεία υλοποίησης της Ενότητας Εργασίας 2 και, κυρίως, στην Ενότητα Εργασίας 3, η ολοκλήρωση της οποίας οδεύει προς το τέλος της, με χρονικό ορίζοντα τις αρχές του επόμενου μήνα.

Η δεύτερη μέρα της συνάντησης αφιερώθηκε στην προόδο, στους στόχους, στις απαιτήσεις, στις προσδοκίες και στα παραδοτέα των υπόλοιπων ενοτήτων εργασιών του έργου (ΕΕ4, ΕΕ5, ΕΕ6 και ΕΕ7). Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μία ενδιαφέρουσα γενική συζήτηση και με τον καθορισμό των επόμενων ενεργειών.