Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη
και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων

ΤΟ ΕΡΓΟ

CASE STUDY

Για τις ανάγκες υλοποίησης και παρουσίασης του INNOVEXPO έχει επιλεχθεί ως περιπτωσιολογική μελέτη η ανάδειξη και διάδοση πτυχών της ελληνικής μυθολογίας, η οποία αποτελεί ένα παγκόσμιο πολιτισμικό αγαθό.

H γεωμυθολογική έρευνα, μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης, θα ερμηνεύσει επιλεγμένους μύθους και θα τεκμηριώσει τα αίτια δημιουργίας τους, αναζητώντας τη σχέση τους με τα φυσικά φαινόμενα και τις παγκόσμιες και τοπικές κλιματικές, γεωμορφολογικές και γεωτεκτονικές μεταβολές.

Η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας στις τεχνολογικές εφαρμογές θα προσδώσει επιστημονική εγκυρότητα και μία νέα, ελκυστική οπτική στην ανάγνωση και παρουσίαση της μυθολογίας διεθνώς.

Το σύνολο των παραγομένων τεχνολογικών εφαρμογών, μέσω πρωτότυπης σεναριογραφίας, θα αρθρώσει στην τελική φάση του έργου ένα «παράδειγμα» διαδραστικής έκθεσης για την ελληνική μυθολογία. Η έκθεση θα απευθυνθεί αρχικά σε ειδικό κοινό χρηστών (π.χ. εκπροσώπους πολιτιστικών χώρων και μουσείων, εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα, επαγγελματίες της δημιουργικής βιομηχανίας κ.λπ.), ώστε να αξιολογηθεί και να βελτιστοποιηθεί. 

Σε δεύτερο στάδιο, θα είναι δυνατός ο εμπλουτισμός της έκθεσης με νέες θεματικές ενότητες και η πλαισίωσή της με παράλληλες εκδηλώσεις.