Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη
και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Οι δραστηριότητες και τα έργα της TETRAGON ΑΕ συνδυάζουν την Αρχιτεκτονική, το Design, την Τέχνη και την Επικοινωνία. Μέχρι σήμερα η εταιρεία:

  • Έχει αναλάβει τη μελέτη και υλοποίηση πολυάριθμων μουσείων (αρχαιολογικών, ιστορικών, φυσικής ιστορίας, θεματικών κ.ά.), χώρων πολιτισμού και υποδομών για το περιβάλλον διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
  • Έχει αναπτύξει, σε μία σειρά μουσείων και άλλων χώρων, έναν μεγάλο αριθμό οπτικοακουστικών, διαδραστικών και ψηφιακών εφαρμογών και προϊόντων, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία.
  • Έχει αναλάβει την επιμέλεια και παραγωγή σημαντικών περιοδικών πολιτιστικών εκθέσεων, όπως οι εκθέσεις «ΑΙΓΑΙΟΝ. Η γέννηση ενός Αρχιπελάγους» και «ΙΔΕΑ. Αρχαία Ελληνική Επιστήμη και Τεχνολογία».
  • Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πλήθος εκθέσεων, εκθεσιακών χώρων και γεγονότων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (π.χ. ΕΟΤ, Enterprise Greece, ΚΟΤ, ΥΠΠΟ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΣΚ κ.ά.)
  • Έχει επιμεληθεί και υλοποιήσει σύνθετες εφαρμογές ταυτότητας, επικοινωνιακής παρουσίας και προβολής, με έμφαση στη χρήση νέων οπτικοακουστικών μέσων.
  • Έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
  • Έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε συνεργασία με ελληνικά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, καθώς και με άλλες επιχειρήσεις, την υλοποίηση έξι ερευνητικών έργων (Δράσεις «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας»).

H TETRAGON είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου της OCTANORM (OSPI Partner), του πανευρωπαϊκού δικτύου κέντρων και μουσείων επιστημών ECSITE και είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ανέρχεται στα 25 άτομα, αρκετά από τα οποία είναι μέλη του ICOM (International Council of Museums), και τα δημιουργικά της τμήματα συγκροτούνται από αρχιτέκτονες, μουσειολόγους-μουσειογράφους, ιστορικούς, αρχαιολόγους, designers, διακοσμητές, γραφίστες και τεχνικούς, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, τεχνογνωσία και εμπειρία.

Ο Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μελετά τους επιστημονικούς κλάδους της Ιστορικής Γεωλογίας, Στρωματογραφίας, Παλαιοντολογίας και Ιζηματολογίας, καθώς και πολλά επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, παράγοντας σημαντικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Τα γνωστικά του πεδία συμβάλλουν στη γνώση της εξέλιξης της ζωής και της βιοποικιλότητας του πλανήτη, της ανασύστασης των παλαιοπεριβαλλοντικών συνθηκών κατά το παρελθόν, των κλιματικών αλλαγών και της επίδρασής τους στον έμβιο κόσμο.

Ο Τομέας διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για τη δημιουργία νέας γνώσης μέσω της έρευνας και της συμμετοχής του σε ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες με άλλα ιδρύματα και εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Πολλές από αυτές χαρακτηρίζονται από μία διεπιστημονική προσέγγιση και συνέργεια με άλλους επιστημονικούς κλάδους, όπως η αρχαιολογία, η ιστορία, η μουσειολογία και η βιολογία. Τα τελευταία δέκα χρόνια, μέλη του Τομέα έχουν προχωρήσει σε πάνω από 250 δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια. Στον Τομέα επίσης εκπονούνται μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές με συναφή αντικείμενα. Στον Τομέα λειτουργούν το ομώνυμο Εργαστήριο και το Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας.Το τελευταίο είναι το αρχαιότερο και πλουσιότερο παλαιοντολογικό μουσείο της χώρας. Στις συλλογές του υπάρχουν απολιθώματα ζώων και φυτών από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Οι συλλογές του εξακολουθούν να εμπλουτίζονται μέσω σωστικών και συστηματικών ανασκαφών που διεξάγονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Μουσείο διαθέτει επίσης εκπαιδευτικές και συγκριτικές συλλογές, μονάδα συντήρησης απολιθωμάτων και κατασκευής εκμαγείων.

Οι δραστηριότητες του Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας–Παλαιοντολογίας δεν περιορίζονται μόνο στην έρευνα και στην εκπαίδευση, αλλά συμβάλλουν και στη διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς με τον σχεδιασμό και υλοποίηση γεωπάρκων, μουσείων και εκθέσεων (Γεωπάρκο Λέσβου, Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Μουσείο Ελιάς Σπάρτης, Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, Παλαιοντολογικό Μουσείο Πτολεμαΐδας κ.ά.).