Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη
και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων

Εναρκτήρια συνάντηση INNOVEXPO

Η εναρκτήρια συνάντηση του INNOVEXPO πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2018, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των δύο εταίρων του έργου.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι φορείς της κοινοπραξίας, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην εμπειρία τους, στον ρόλο τους στο έργο και στους πόρους που θα δαπανήσουν για την εκτέλεσή του. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν το αντικείμενο και οι στόχοι του INNOVEXPO, το ιστορικό του έργου από την υποβολή της πρότασης μέχρι την απόφαση ένταξης, οι ενότητες εργασιών και τα παραδοτέα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση του έργου, την οργανωτική δομή, τον συντονισμό και την επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων, καθώς και θέματα οικονομικής φύσης αναφορικά με τις δαπάνες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μία ενδιαφέρουσα γενική συζήτηση και με τον καθορισμό των επόμενων ενεργειών.