Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη
και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων

Παρουσίαση του INNOVEXPO στο ΕΓΕ 2019

Από τις 22 έως τις 24 Μαΐου 2019 διοργανώθηκε στην Αθήνα το 15ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (ΕΓΕ 2019), με θέμα «Exploring and Protecting our Living Planet Earth».

Στο εν λόγω επιστημονικό συνέδριο, κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης της περίληψης που είχε υποβληθεί νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του INNOVEXPO με πόστερ, το οποίο έφερε τον τίτλο «INNOVEXPO: Interactive presentation of Geomyths and their geological background». Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το πόστερ από την κατηγορία «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ».