Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη
και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων

Παρουσίαση του INNOVEXPO στην ημερίδα EnvStories

Το Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «EnvStories – Environmental storytelling for all!», στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας των ΕΚΠΑ, ΙΚΥ και Erasmus+.

Στην εν λόγω ημερίδα παρουσιάστηκε το INNOVEXPO, με προφορική ανακοίνωση που πραγματοποίησε η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Δρ. Ευτέρπη Κοσκερίδου, με τίτλο «Innovexpo, διαδραστική βιωματική εκπαίδευση: η επίδραση των φυσικών φαινομένων στον προϊστορικό άνθρωπο και τη δημιουργία γεωμύθων».