Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη
και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια (σε μορφή pdf).

ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ

Το υλικό διάχυσης του έργου (π.χ. φυλλάδια, αφίσες κ.λπ. σε μορφή pdf).