Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη
και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων

ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του INNOVEXPO είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, που ενσωματώνουν επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο, και η πρωτότυπη μεθοδολογία διασύνδεσής τους, με σκοπό τον εμπλουτισμό και τη διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται τα εξής:

Καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, που λειτουργούν ως εκφραστικά και εννοιολογικά εργαλεία, για τον σχεδιασμό σύγχρονων μουσειογραφικών πρακτικών.

Επιστημονική έρευνα και σύνδεσή της με τη δημιουργική βιομηχανία, για τη διαμόρφωση πολλαπλών επιπέδων ερμηνείας, τεκμηρίωσης και πρόσληψης του περιεχομένου.
Ανάπτυξη πρωτότυπης μεθοδολογίας διασύνδεσης όλων των παραπάνω, ώστε να διαμορφωθεί ένα σύνθετο πλέγμα βιωματικής, γνωστικής, αισθητηριακής και αισθητικής εμπειρίας.

Το σύνθετο αυτό έργο θα αποτελεί τη βασική υποδομή-μοντέλο για τη διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων, συμβάλλοντας στην προβολή και διάδοση πολυδιάστατων θεμάτων πολιτισμού, τουρισμού, καθώς και άλλων θεματικών τομέων. Παράλληλα, θα χαρακτηρίζεται από την εύκολη μεταφορά του και την ευέλικτη προσαρμογή του, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε χώρου και τις προδιαγραφές της μουσειογραφικής μελέτης.

Ως ολοκληρωμένη λύση το INNOVEXPO απευθύνεται σε μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, τουριστικούς οργανισμούς, αλλά και παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς του ελληνικού και διεθνούς χώρου, οι οποίοι δημιουργούν ή φιλοξενούν εκθέσεις ή ενδιαφέρονται για την ανάδειξη των συλλογών ή των δραστηριοτήτων τους.