Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη
και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων

ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΤΟΧΟΙ

Οι κύριοι στόχοι του INNOVEXPO είναι:

Η πετυχημένη αξιοποίηση και ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής και των ψηφιακών δυνατοτήτων στον σχεδιασμό και στην παραγωγή διαδραστικών εκθέσεων.

Η ενίσχυση της εκθεσιακής εμπειρίας μέσω της πολυτροπικής και πολυαισθητηριακής πρόσληψης της γνώσης και της πληροφορίας από το ευρύ και ειδικό κοινό.

Η αύξηση του ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, για εξειδικευμένες θεματικές εκθέσεις και, συνακόλουθα, η αύξηση της επισκεψιμότητάς τους.

Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, ανταγωνιστικού και βιώσιμου –στην ελληνική και διεθνή αγορά– προϊόντος παρουσίασης πολιτιστικού ή άλλου περιεχομένου, με χαμηλότερο κόστος παραγωγής συγκριτικά με τις συμβατικές εκθέσεις περιεχομένου μεγάλης αξίας.

Η ανάδειξη της ελληνικής μυθολογίας με τρόπο ελκυστικό για το ελληνικό και διεθνές κοινό, με βάση τα αποτελέσματα της γεωμυθολογικής έρευνας και την επιστημονική ερμηνεία και τεκμηρίωση των μύθων.

Η διάνοιξη ενός νέου ορίζοντα συνεργασίας μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας και δημιουργικής βιομηχανίας στον χώρο του πολιτισμού και του τουρισμού.

Η διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στην επιχειρηματική και επιστημονική κοινότητα για την ανάδειξη ποικίλων άλλων θεματικών πεδίων.

Η δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας σε τομείς της επιστημονικής έρευνας, της πολιτισμικής τεχνολογίας-επικοινωνίας και της δημιουργικής βιομηχανίας.